Các loại phòng tiêu biểu

280.000 đ/ngày
Hoàng Chuyền Homestay
4.5 (89.2%) 137 votes

Phòng 2 giường

140.000 đ/ngày
Hoàng Chuyền Homestay
4.5 (90%) 128 votes

Phòng 1 giường

480.000 đ/ngày
Hoàng Chuyền Homestay
4.5 (89.71%) 105 votes

Phòng 3 giường

Bản đồ