WELCOME TO HOANG CHUYEN HOMESTAY

ĐẶT PHÒNG NHANHThông tin phòng

home-image

Phòng Đơn

90.000 VND / 1 Ngày

 • Màn chống muỗi
 • Wifi tốc độ cao
 • Khăn tắm
 • Đệm Futon
 • Tầm nhìn ra hồ, núi
 • Phục vụ bữa sáng
 • Phục vụ bữa trưa
 • Phục vụ bữa tối

Đặt phòng ngay
home-image

Phòng Đôi

150.000 VND / 1 Ngày

 • Màn chống muỗi
 • Wifi tốc độ cao
 • Khăn tắm
 • Đệm Futon
 • Tầm nhìn ra hồ, núi
 • Phục vụ bữa sáng
 • Phục vụ bữa trưa
 • Phục vụ bữa tối

Đặt phòng ngay
home-image

Phòng Gia Đình 4 Người

280.000 VND / 1 Ngày

 • Màn chống muỗi
 • Wifi tốc độ cao
 • Khăn tắm
 • Đệm Futon
 • Tầm nhìn ra hồ, núi
 • Phục vụ bữa sáng
 • Phục vụ bữa trưa
 • Phục vụ bữa tối

Đặt phòng ngay
home-image

Phòng Gia Đình 6 Người

420.000 VND / 1 Ngày

 • Màn chống muỗi
 • Wifi tốc độ cao
 • Khăn tắm
 • Đệm Futon
 • Tầm nhìn ra hồ, núi
 • Phục vụ bữa sáng
 • Phục vụ bữa trưa
 • Phục vụ bữa tối

Đặt phòng ngay